รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน

ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มกฎหมาย

19 ซ.35 อัศวนนท์2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร 0-2389-5980 ต่อ 110

e-Mail : law.spko@moph.mail.go.th