รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร ลจช. รายวัน. 66...

 ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จะดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะรับสมัครในวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ในเวลาราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้หากมีขอสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 02-389-5980 ต่ 119 และ 123 สามารถดูประกาศรับสมัครได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร คลิกที่นี่!!        ...

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา 2.นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 ก.ย.66 หากสนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย รายละเอียดดังประกาศที่แนบนี้ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง   ขอบคุณค่ะ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมุทรปราการ...

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...

ประกาศคณะกรรมประเมินบุคคลฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงาน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก!...